Warsztat: Programowanie z robotami

Warsztat: Programowanie z robotami

Dla kogo warsztaty: 6-12 lat ozoboty

Maksymalna liczba dzieci: 25

Jakie korzyści:

– nauka jasnego wyrażania swoich oczekiwań,

– poczucie sprawstwa,

– nauka logicznego myślenia,

– rozwijanie umiejętności konsekwentnego dążenia do celu,

– nauka cierpliwości i wytrwałości,

– rozwija twórcze myślenie i szukania nowych rozwiązań.

Jak przebiegają warsztaty

1. Programowanie z wykorzystaniem robotów – prelekcja

2. Przygotowanie prostej sekwencji kodów z wykorzystaniem szablonów

3. Przygotowanie złożonej sekwencji kodów

4. Opracowanie własnych kodów programowania

5. Zaprezentowanie efektów kodowania z wykorzystaniem robotów typu Ozobot

Zapisy: Grzegorz Majsterek grzegorz.majsterek@gmsinnowacje.pl, tel. 501615935